Kentsel Dönüşüm

Büyük kentlerin büyük problemlerinden birisi olan çarpık kentleşmenin önüne geçmek için, kentsel dönüşüm projeleri tasarlanmaktadır. Bu projeler kamu desteğiyle bölgenin ve dolayısıyla şehrin yenilenmesi, sosyal yaşamın, ticari hayatın ve bölgesel imkanların artması anlamına gelmektedir.

Kentsel dönüşüm projeleri riskli yapıların tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Riskli yapılar tespit edildikten sonra ise deprem gibi doğal afetler karşısında aşırı risk taşıyan binaların yenilenmesi söz konusudur. Kentsel dönüşüm uygulanan bölgelerin büyük bir bölümünde bu niteliğin aranması gerekmektedir. Yine aynı şekilde kentteki sorunlu bölgeler ve alanlar tespit edilerek bunların daha yaşanabilir alanlara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu durumda kentin belli bölgelerinin, diğer bölgelere nazaran geri kalmasının önüne geçilmek istenmektedir

Hanedar Inşaat İstanbul'da Şişli ve Kağıthane ilçelerinin birçok farklı bölgesinde kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmiştir. Bu projelerde depreme dayanıksız riskli yapılar yıkılarak, yerlerine şehrin yeni dokusuna uygun modern ve dayanıklı yeni binalar yapılmıştır. Bu sayede hem bu bölgeler güvenli yapılara kavuşturulmuş, hem de bölgenin ekonomik değerine katkıda bulunulmuştur.